Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Akkoord

Algemene voorwaarden

Proudlife (hierna te noemen Proud) is gevestigd te Breda en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder KvK-nummer 66459931.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere verhouding tussen enerzijds een deelnemer die deelneemt aan een (outdoor) training die aangeboden en verzorgd wordt door Proud en anderzijds Proud.
Zowel door aanschaf van een abonnement, strippenkaart of deelname aan een programma/challenge als door deelname aan een (outdoor) training verklaart de deelnemer akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk abonnement, elke strippenkaart en elk programma/ challenge.
Een omschrijving van alle (outdoor) trainingen en programma’s/ challenges staat op de website van Proud.
Proud behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
Een afgeschaft abonnement, strippenkaart of deelname aan een programma/challenge is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.
Proud behoudt het recht om een training (ongeacht welke training) te annuleren. Dit kan zijn bij onvoldoende belangstelling en/of bij gevaarlijke weersomstandigheden waaronder storm, onweer, extreme warmte en sneeuw of ijzel.
Proud behoudt het recht te allen tijde het rooster aan te passen.
De laatste versie van het rooster staat op de website en is altijd de geldende versie. 
De deelnemer is verplicht, onbehagen of abnormale vermoeidheid zowel voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst. 
Deelname aan een training geschiedt geheel op eigen risico. Proud is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
Proud is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens de door Proud georganiseerde trainingen.
Trainingsadviezen gegeven door Proud zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd.
Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op de producten van Proud.
De deelnemer stemt ermee in dat zijn/haar gegevens door Proud bewaard zullen worden.

Social